Nieuws

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, duiker, ... kan in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.te


Daarom heeft Amfibie een aanspreekpersoon integriteit aangesteld om misvattingen te kunnen vertellen aan een neutraal persoon.

Deze persoon heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.

 

 • Wil je iets in vertrouwen vertellen?
 • Wil je een incident laten registreren?
 • 
Wil je je verhaal kwijt?

 • Heb je advies nodig?

 • Ben je ontevreden?
 • 
Heb je een klacht?


Voor vragen, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, fysiek geweld, ...) of lichamelijke en seksuele integriteit kan

je contact opnemen met api@amfibie.be

Duikschool Amfibie is een vzw, opgericht in 1972, met als doel het beoefenen van de duiksport, deze te bevorderen, te organiseren en te controleren:

 • de aangesloten leden de duiksport te laten beoefenen op een veilige manier met strikte normen in een gestructureerd geheel, volgens de nationele (BEFOS-NELOS) en internationale (CMAS) normen.
 • de beginnende leden een volledige opleiding te geven om de duiksport te beoefenen op een kameraadschappelijke en verantwoorde wijze.
 • de niet-leden te interesseren voor de duiksport in het algemeen en het onderwaterleven in het bijzonder, om zo te trachten iedereen iets te gunnen van alle onderwaterpracht.

 

Hoe werken wij?

 
Tussen 1 september en eind juni hebben wij elke maandag onze zwembadtraining van 21u15 tot 22u15.
Indien er theorielessen gegeven worden gaan die door in het clublokaal van 19u30 tot 21u00.
 

Wat organiseren wij voor onze leden?

 • In juli en augustus duiken we in ons "huisrif" de melle in Turnhout
 • Vanaf april tot eind oktober organiseren we veel clubduiken, deze gaan door op diverse plaatsen in Belgie en Nederland
 • Eind oktober hebben wij ons sluitingsweekend en duiken we in enkele zeer mooie steengroeves van het land, we huren een huisje waar ook je gezin welkom is.
 • Elk jaar organiseert de club een buitenlandse duik uitstap

Als lid van de duikschool kan je altijd gratis je flessen laten vullen op maandag en op donderdag.
Als je weet dat je tussen de 3 en de 6 euro betaald bij een duikwinkel, dan is dit mooi meegenomen.

 

BINNENKORT

OVER ONZE CLUB

Duikschool Amfibie is een vzw, opgericht in 1972, met als doel het beoefenen van de duiksport, deze te bevorderen, te organiseren en te controleren:

 

Hoe werken wij?

 
Tijdens het schooljaar hebben wij elke maandag onze zwembadtraining van 21u15 tot 22u15.
Indien er theorielessen gegeven worden gaan die door in het clublokaal van 19u30 tot 21u00.
 

Wat organiseren wij voor onze leden?

© website made by Wouter D'Haeseleer