Nieuws

De aandachtige bezoekers van onze site is het misschien al opgevallen, het logo van onze duikclub heeft een extraatje gekregen. 

Deze kroon duidt op onze niewe titel: Koninklijke Duikschool Amfibie. 
Dit is de kroon op ons werk en een prachtig slot van ons 50 jarig jubileum. Op nog vele (koninklijke jaren) Amfibie.

We zijn nu Koninklijk, maar we blijven Amfibie!

Als NELOS duikclub leggen wij zeer graag de nadruk op het clubgevoel, samenhorigheid en elkaar steunen. Amfibie is naast een duikschool ook (letterlijk) een thuis voor duikers. 
Een van onze leden heeft na het volgen van een zwembadtraining, onderstaande hartverwarmende boodschap toegestuurd.

     
     

Het Amfibier, een kempisch speciaalbier speciaal gebrouwen voor onze duikclub zodat we het jublieumjaar extra goed kunnen vieren.

In de HippoCampus van maart/april 2022 kun je het verhaal van Amfibier terugvinden (of via de link hieronder).

"2022 is voor Duikschool Amfibie vzw een feestjaar. We bestaan 50 jaar en dat kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We bevroegen de leden over feestactiviteiten voor het gouden jubileum en gingen met de 'Werkgroep 50-jaar' aan de slag. Verschillende ideeën werden geopperd. Er was er eentje dat de werkgroep en zeker mezelf aansprak: een eigen
bier brouwen."

Amfibier - HippoCampus Maart/April 2022

Duikschool Amfibie is verplicht om  een aanspreekpunt integriteit (API) aan te duiden. Een aanspreekpunt integriteit, ook wel eens foutief aanspreekpersoon integriteit genoemd, kan er in een sportorganisatie mee zorg voor dragen dat jonge sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen iemand hebben bij wie ze terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, fysiek geweld, ...) of lichamelijke en seksuele integriteit.

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, duiker ... kan in iedere sportclub voorkomen. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verdere stappen te moeten ondernemen.

Daarom heeft Duikschool Amfibie een aanspreekpunt integriteit aangesteld om bedenkingen en ervaringen te kunnen vertellen aan een neutraal persoon.

Deze persoon heeft een luisterend oor en kan via een gesprek op een objectieve manier de problemen detecteren en oplijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze persoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders,...) spreken.

Deze laagdrempelige vertrouwenspersoon zal participeren aan het netwerk van federatie-api's dat ICES, het 'Internationaal Centrum Ethiek in de Sport', zal begeleiden en ondersteunen.

De API kan:

 • advies geven om het probleem op te lossen;
 • helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek;
 • helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht;
 • verwijzen naar externe hulpverleners;
 • het clubbestuur informeren.

Voor vragen, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag (seksueel, pesten, fysiek geweld, ...) of lichamelijke en seksuele integriteit kan

je contact opnemen met api@amfibie.be

Zie ook: Onze gedragscode integriteit

Praktisch

 1. Meld je vooraf even aan via onze contactpagina.
 2. Op maandag kom je tegen 20u00 naar ons clublokaal met je zwemgerief
 3. We stellen onszelf en onze club voor. Nadien krijg je nog een korte uitleg over de avond zelf en maken wij de papieren in orde voor de initiatie
 4. Wij beginnen dan de initiatie met een korte uitleg over het materiaal dat je gaat gebruiken en dan kan je dat materiaal ineens ook passen. Daarna krijg je eerst een aantal basisoefeningen zoals:
  1. leren snorkelen en een eendeduik maken.
  2. Vrij snel schakelen we dan al over naar het ademen van een duikfles om dan op het einde van de initiatie effectief de bodem van het zwembad te kunnen opzoeken met een duikfles op je rug,

Start to Dive is

 • Voor iedereen vanaf 8 jaar.
 • Begeleid worden door ervaren instructeurs.
 • Leren duiken in je eigen taal.
 • De ideale voorbereiding op het duiken op vakantie.
 • Hét middel om te ontsnappen aan de drukte van elke dag.

Duiken in Belgie en nederland

Onze federatiebond heeft een erg mooi fimpje gemaakt wat er zoal te zien in onder water in onze wateren, kijk en geniet mee

 

BINNENKORT

OVER ONZE CLUB

Duikschool Amfibie is een vzw, opgericht in 1972, met als doel het beoefenen van de duiksport, deze te bevorderen, te organiseren en te controleren:

 

Hoe werken wij?

 
Tijdens het schooljaar hebben wij elke maandag onze zwembadtraining van 21u15 tot 22u15.
Indien er theorielessen gegeven worden gaan die door in het clublokaal van 19u30 tot 21u00.
 

Wat organiseren wij voor onze leden?

© website made by amfibie